Roszczenia przedawnione — 6 lat

Obec­nie tysią­ce spraw zwią­za­nych z rosz­cze­nia­mi dłu­gów toczy się w e-sądach. Czę­sto bywa tak, że są to rosz­cze­nia zwią­za­ne z oszu­stwa­mi lub drob­ny­mi dłu­ga­mi o jakich nawet nie pamię­ta­my myśląc, że spra­wa jest zamknię­ta. Tym­cza­sem bywa czę­sto tak, że o takim dłu­gu możesz się dowie­dzieć dłu­go po fak­cie jego zaist­nie­nia, od komor­ni­ka lub fir­my win­dy­ka­cyj­nej, któ­ra takie należ­no­śći sku­pu­je. Z powo­du takich sytu­acji nie­ste­ty moż­na mieć nie­ma­łe kło­po­ty, wszy­scy sły­sze­li­śmy o pato­lo­giach w tych obsza­rach, cho­ciaż­by ostat­nio o afe­rze zwią­za­nej z fir­mą win­dy­ka­cyj­ną Get­Back.

War­to więc wie­dzieć, że od 9 lip­ca obo­wią­zu­ją prze­pi­sy skra­ca­ją­ce przedaw­nie­nie rosz­czeń z 10 do 6 lat. Tak więc wła­śnie z tym dniem część dłu­gów zosta­ła wła­śnie umo­żo­na. Jeśli należ­no­ści zosta­ły stwier­dzo­ne wyro­kiem to ich przedaw­nie­nie bie­gnie od nowa, ale nie przez 10 lat jak do tej pory, a jedy­nie 6 lat. Od teraz więc sąd będzie pil­no­wał, czy żąda­nie zapła­ty fir­my win­dy­ka­cyj­nej lub inne­go pod­mio­tu prze­ciw kon­su­men­to­wi, nie jest przedaw­nio­ne, a jeśli tak jest, to odda­li żąda­nie zapła­ty.

7 odpowiedzi na “Roszczenia przedawnione — 6 lat

 1. It’s real­ly a cool and use­ful pie­ce of infor­ma­tion. I’m satis­fied that you just sha­red this use­ful infor­ma­tion with us.
  Ple­ase stay us infor­med like this. Thank you for sha­ring.

 2. all the time i used to read smal­ler artic­les or
  reviews which as well cle­ar the­ir moti­ve, and that is also hap­pe­ning with this para­graph which I
  am reading now.

 3. Hey the­re I am so gra­te­ful I found your blog, I real­ly found
  you by mista­ke, whi­le I was sear­ching on Yahoo for some­thing else,
  None­the­less I am here now and would just like to say thanks
  for a tre­men­do­us post and a all round exci­ting
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go
  thro­ugh it all at the moment but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Ple­ase do keep up the awe­so­me jo.

 4. Wow, this para­graph is nice, my sister is ana­ly­zing such things, thus I am going
  to tell her.

 5. It’s remar­ka­ble in sup­port of me to have a web page, which is help­ful in sup­port of my know-how.
  thanks admin

 6. I think this is among the most impor­tant infor­ma­tion for
  me. And i am glad reading your artic­le. But wan­na remark on some gene­ral things, The websi­te sty­le is gre­at, the artic­les is real­ly excel­lent : D.

  Good job, che­ers

 7. best cbd pisze:

  Incre­di­ble points. Gre­at argu­ments. Keep
  up the good work.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × five =